მფრინავი ფოთლების სიმღერა

 

შემოქმედებითი ჯგუფი
Director: Armine Anda
Producer: Armine Anda
Writer:Armine Anda & Roman Balayan
Graphics: Anna Hakopian Music By Miqayel Voskanyan
Sound: Miqayel Voskanyan & Ed Mesropyan & Tigran Kuzikyan
Editor: Karen Baghinyan
Animation Superviser: Maryam Bonyadi
Co-producers: Ashkan Rahgozar, Arman Rahgozar (Iran)
Produced By Hoshkee Film (Armenia) Co-produced By Hoorakhsh Studios (Iran)
World Sales: Network Ireland Television

მონაწილეობენ
Armine Anda, Gagik Ghazareh

Synopsys

12 წლის სუნა, რომელიც ფოთლებს საბნის მაგივრად იყენებს, და მოხუცი კაცი, რომელიც საიდუმლო ინფორმაციას ფლობს, ერთმანეთს სიზმარში გადაეყრებიან. მამასა და შვილს, მასწავლებელსა და მოსწავლეს, ზრდასრულსა და ბავშვს შორის მეგობრობის გადააზრება და გზა, რომელიც შეუძლებელს შესაძლებელად აქცევს. გამოგონილი ასოები ძველი სომხური სიმბოლოებითაა შთაგონებული.

Back