შარიანი

ზაფხულის ცხელ დღეს ბიჭი აღმოაჩენს, რომ ყველა საქციელს თავისი შედეგი მოჰყვება.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით