ღირსეული სტუდენტები

ღირსეული მოსწავლეები

ბარტეკი და კაროლი ახლო მეგობრები არიან. ამის მიუხედავად ცურვის გაკვეთილზე უთანხმოების გამო იჩხუბებენ და ბარტეკს ნიკაპი გაეჭრება. ორივეს მშობელს მასწავლებელთან დაიბარებენ, რათა საკუთარი შვილები დაიცვან. თუმცა ისტორია აქ არ მთავრდება.