ღამე მშვიდობის

განაში, უცხოელს თავის ბანდა ავალებს, რომ ბავშვები შეარჩიოს სახიფათო მისიისთვის, რომელიც იმავე საღამოს უნდა შედგეს. ორი საყვარელი ბავშვის, პრინცისა და მატილდას, პოვნისა და მათთან გატარებული დღის შემდეგ, უცხოელი საკუთარ ქმედებებში ეჭვდება.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით