სკოლის ავტობუსი

ნებაჰატი ახალგაზრდა მასწავლებელია. მას ანატოლიის ერთ-ერთი სოფლის სკოლაში სამუშაოდ აგზავნიან. მოსწავლეებს სკოლაში მოსასვლელად რთული გზის გავლა უწევთ. ნებაჰატი განათლების სამინისტროს ტრანსპორტს სთხოვს და ავტობუსს მიიღებს კიდეც, მაგრამ მისი მართვა არ იცის.