რვა

ცხრამეტი წლის ლეო მხოლოდ ერთ რამეზე ოცნებობს – ნიჩბოსნობის მსოფლიოს წამყვანი ნავის მესაჭე იყოს. ძალისხმევას არ იშურებს დაარწმუნოს მწვრთნელი, რომ ამ პოზიციას იმსახურებს.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით