ვერცხლი

ვერცხლი

მისის ტავაკოლი ინსპექტორად მუშაობს, ოჯახებს სტუმრობს და ამოწმებს, რამდენად რეალურად სჭირდებათ მათ საქველმოქმედო დახმარება. ერთხელაც, ერთ-ერთ ოჯახთან ვიზიტის შემდეგ ტავაკოლი რაღაც ახალს შეიტყობს, რაც წარმოდგენას შეუცვლის.