დეგა და მე

ფილმის ავტორი ხელოვნებითაა მოცული. მისი ნამუშევარი ედგარ დეგას, ცეკვასა და ხატვას ეძღვნება.

საქართველოს ფრანგულ ინსტიტუტთან თანამშრომლობით