გუშაგები

გუშაგები

როცა მამა მეზობელი სოფლის დასახმარებლადაა წასული, რამდენიმე დღით მარტო დარჩენილ პატარა ძმებს ამოუცნობ მტერთან და საკუთარ ფანტაზიებთან გამკლავება უწევთ.