უკანასკნელი ბავშვები

 

შემოქმედებითი ჯგუფი
რეჟისორი: Fu LE
ოპერატორი: Alexander Viollet
კომპოზიტორი: Julien Langlois
წარმოება: Imagista, Les films du Texmex, Tetrapode

მონაწილეობენ
Michel Galaret & the pupils of the primary school of Saint-Martin-Labouval

Synopsys

კონცენტრაციულ იზოლირებულ კერძო სკოლებში ერთგვარი გაერთიანება არსებობს. 2019 წელს, ამ რეფორმამ 400 ფრანგული სკოლა მოიცვა. „უკანასკნელი ბავშვები“ არის ქორეოგრაფიული ფილმი, რომელიც დახურვის საღამოს ერთი კადრით გადაიღეს. მეტაფორული ფაბულის საშუალებით, ფილმი აჩვენებს, თუ როგორ ხდება სოფლების გაუდაბნოება და მათი სიკვდილი.

Back